Våra miljöcertifieringar

Vi har ett sortiment som är utformat efter ett hållbarhetstänk men för att våra produkter ska få en miljömärkning är det vissa krav som måste uppfyllas. Kraven är utformade av olika miljömärkningsorganisationer. En miljömärkning innebär att en oberoende part som varken tillverkar eller säljer produkten granskar så att kraven följs. 

Vi startade Scandinavian Eco för att samla varor där du kan lita på innehållsförteckningen - giftfritt, naturligt, hållbart och därför arbetar vi för att sälja produkter som är utformade efter hållbar och giftfri internationell standard.

 

OEKO-TEX®

OEKO-TEX Certifiering

Om en textilvara är märkt med STANDARD 100 by OEKO-TEX® innebär det att du kan vara helt säker på att varenda liten komponent i denna produkt har testats för skadliga ämnen är därför helt och hållet ofarlig för människors hälsa.

Märkningen sker efter att tester utförs hos något av de textila forsknings- och testinstitut som är anslutna till OEKO-TEX® Association. Instituten testar dels efter ämnen som är förbjudna och som har lagligt fastställda gränser, men även andra ämnen som genom forskning bevisats eller som misstänks ha negativa hälsoeffekter.

Exempel på delar och ämnen som det testas efter är förbjudna azofärgämnen, cancerframkallande färgämnen, ftalater, formaldehyd, bekämpningsmedel, tungmetaller, perfluorerade ämnen, och tennorganiska föreningar, biologiskt aktiva produkter och flamskyddsmedel etc.

Här hittar du våra produkter som är certifierade enligt OEKO-TEX

GOTS

GOTS Certifiering - Global Organic Textile Standard

 

Global Organic Textile Standard är en känd miljömärkning internationellt sett för ekologisk textil. GOTS-märkningen ser inte bara till en del i tillverkningen av en vara utan innebär miljötänk och socialt ansvar i hela kedjan, från odling, beredning och tillverkning till färdig produkt. Till exempel innebär det att om bomull är råvaran, ska den vara från certifierade ekologiska bomullsodlare men dessa arbetare ska även få rättvist betalt och kunna leva på sin lön.

För att få GOTS-märkningen finns det stränga begränsningar på kemikalieanvändning. Produkterna ska vara helt fria från hälsoskadliga ämnen från råvara till färdig produkt. Färgämnen som används får inte innehålla några ämnen som är skadliga för människa eller miljö.

Men GOTS handlar som sagt inte bara om själva produkten utan även på arbetsmiljö och sociala rättigheter för de som arbetar i de olika leden av cykeln. Tygerna ska inte produceras av barn utan av utbildade sömmerskor och skräddare som kan leva på sin lön. Arbetarna ska ha rätt till samma utvecklingsmöjligheter och ska inte ha begränsade rättigheter utifrån kön och dylikt. Med en GOTS-märkning kan du vara säker på att produkten framställts ur goda arbetsförhållanden, är miljövänliga och helt ofarliga för människor att bruka.

Här hittar du våra GOTS-certifierade produkter